Kvapka na špagáte znázorňuje trpezlivosť až sa dočká odkvapnutia. Kulinárova varecha dochucuje jedlo a cirkusový akrobat vyjadruje ohybnosť. Hovoríme o obrazoch na plátne. O nedozernej palete farieb, výjavov a prameňov citu. Hovoríme o hodnote, ktorá stojí za to, aby sme jej zverili širokú zbierku našich túžob.

Dominujúci objekt, ktorý sa nevnucuje

Z toho plátna je cítiť najfajnovejšia pochutina. Práve dovarená. Dokonalá vo vzhľade i vnútornej konzistencii.. Jej vôňa v sebe nesie diaľku rozlúčenia i blízkosť opätovného stretnutia. Za každou bielou hmlou je oranžové slnko. Za každým rámom je nekonečný príbeh. Za každým príbehom kus odvahy patričnej ceny. Robí vás to väčším ako príval pochvál. Robí to väčšou miestnosť, v ktorej sa deje tento zázrak.